POIG.04.03.00-00-784/11

Okres realizacji projektu wrzesień 2012r. – wrzesień 2014r.

Całkowita wartość projektu wyniosła: 4.034.000,02 PLN
Wysokość dofinansowania w formie premii technologicznej: 1.799.500,00 PLN

W ramach zrealizowanej inwestycji firma Neo-Tec Sp. z o.o. wdrożyła proces świadczenia usług w postaci wysokoobrotowego, wielopłaszczyznowego wyważania rotorów przemysłowych sprężarek, turbin i pomp umożliwiający pomiar i korekcje rozkładu masy w ponad pięciu płaszczyznach.
Wdrożenie powyższej technologii było możliwe dzięki wykorzystaniu posiadanego potencjału technicznego wzbogaconego o zakupione oraz wytworzone w ramach projektu systemy, urządzenia i materiały oraz wykonanie zabudowy.
Podstawowym celem wdrożonego procesu jest doprowadzenie stanu dynamicznego rotorów rozważanych maszyn do poziomu akceptowalnego dla potrzeb bezpiecznej eksploatacji oraz zgodnego z zaleceniami właściwych norm API i ISO.