Wybrane realizacje

2017

MODERNIZACJA DWU-SEKCYJNEJ SPRĘŻARKI GAZU PROCESOWEGO

LOKALIZACJA: Możejki, Litwa
DATA: 2017
GŁÓWNE ZAŁOŻENIA:

 1. Zmniejszenie energochłonności maszyny
 2. Poprawa sprawności wewnętrznych rotorów

ZAKRES MODERNIZACJI:

 1. Nowe rotory sekcji NP i WP w nowej technologii – koła lutowane
 2. Nowe uszczelnienia wewnętrzne – samodocierające typu ABRADABLE
 3. Nowe łożyska nośne maszyny – 5-klockowe wahliwe z możliwością obrotu wokół osi wzdłużnej i poprzecznej
2016

MODERNIZACJA TRÓJ-SEKCYJNEJ SPRĘŻARKI PIROGAZU

LOKALIZACJA: Płock, Polska
DATA: 2016
GŁÓWNE ZAŁOŻENIA:

 1. Zmniejszenie energochłonności maszyny/instalacji
 2. Zwiększenie wydajności i sprawności
 3. Wydłużenie okresów międzyremontowych i poprawa obsługi

ZAKRES MODERNIZACJI:

1. Nowe rotory wszystkich sekcji – koła półodkryte spawane
2. Adaptacja wkładek dyfuzorowych do nowych rotorów
3. Nowe uszczelnienia zewnętrzne – olejowe
4. Nowe uszczelnienia wewnętrzne – samodocierające typu ABRADABLE
5. Modyfikacja układu anty-pompażowego
6. Nowy układ olejowy maszyn

2015-2016

MODERNIZACJA DWU-SEKCYJNEJ SPRĘŻARKI POWIETRZA

LOKALIZACJA: Police, Polska
DATA: 2015-2016 (2 linie produkcyjne)
GŁÓWNE ZAŁOŻENIA:

 1. Zmniejszenie energochłonności maszyny/instalacji
 2. Zwiększenie przepływu czynnika w nominalnym punkcie pracy
 3. Zwiększenie sprężu w nominalnym punkcie pracy
 4. Wydłużenie okresów międzyremontowych i poprawa obsługi

ZAKRES MODERNIZACJI:

 1. Nowe rotory sekcji NP i WP w nowej technologii – koła lutowane próżniowo
 2. Nowe wkładki dyfuzorowe sekcji WP
 3. Nowe wkładki dyfuzorowe i wlotowe sekcji NP stopnia 1 i 2.
 4. Nowe polimerowe uszczelnienia wewnętrzne – samodocierające typu ABRADABLE
 5. Nowe łożyska nośne maszyny – 5-klockowe wahliwe z możliwością obrotu wokół osi wzdłużnej i poprzecznej
 6. Nowe łożyska osiowe maszyny
 7. Nowy układ chłodnic i separatorów
 8. Regeneracja uszczelnień gardzielowych

 

2015

MODERNIZACJA SPRĘŻARKI GAZU SYNTEZOWEGO

LOKALIZACJA: Włocławek, Polska
DATA: 2015
GŁÓWNE ZAŁOŻENIA:

 1. Zmniejszenie energochłonności maszyny/instalacji
 2. Zmiana parametrów termodynamicznych w punkcie pracy
 3. Wydłużenie okresów międzyremontowych i poprawa obsługi

ZAKRES MODERNIZACJI:

 1. Nowe rotory wszystkich sekcji
 2. Nowe wkłady wewnętrzne (zawierające dyfuzory, kanały nawrotne, uszczelnienia) wszystkich sekcji sprężarki – wykonane jako frezowane – sprawniejsze niż odlewane
 3. Nowe uszczelnienia gazowe zewnętrzne typu DGS wraz z panelami sterującymi
 4. Nowe polimerowe uszczelnienia wewnętrzne – samodocierające typu ABRADABLE
 5. Nowe łożyska promieniowe maszyny – 5-klockowe wahliwe z możliwością obrotu wokół osi wzdłużnej i poprzecznej
 6. Nowe łożyska osiowe maszyny – typu self-equalizing
 7. Nowe sprzęgła membranowe suche
 8. Nowe obudowy łożysk
 9. Nowy układ sterowania maszyny + AKPiA
 10. Nowy układ anty pompażowy maszyny
 11. Nowy układ olejowy maszyny
2014

MODERNIZACJA TURBINY PAROWEJ 8MW

LOKALIZACJA: Płock, Polska
DATA: 2014
GŁÓWNE ZAŁOŻENIA:

 1. Wzrost wydatku o 8%.
 2. Zmiana charakteru pracy z ekstrakcyjno – kondensacyjnego na kondensacyjny
 3. Zmiana łuku zasilania z półpełnego na pełny
 4. Zwiększenie sprawności wewnętrznych

ZAKRES MODERNIZACJI:

 1. Nowy rotor
 2. Nowe kierownice wlotowe za stopniem Curtisa
 3. Nowa skrzynia dyszowa – pełny łuk zasilana
 4. Nowe uszczelnienia między stopniowe i gardzielowe
 5. Zaślepienie zaworu ekstrakcyjnego
2014

MODERNIZACJA 6-CIO STOPNIOWEJ SPRĘŻARKI POWIETRZA

LOKALIZACJA: Płock, Polska
DATA: 2014
GŁÓWNE ZAŁOŻENIA:

 1. Wzrost wydatku o 10%.
 2. Zmniejszenie poboru mocy o 800 kW
 3. Zmiana sprężu nominalnego
 4. Zwiększenie sprawności wewnętrznych kół

ZAKRES MODERNIZACJI:

 1. Nowy rotor – zmiana kół stopnia 1 i 2 z 2D na 3D, średnica kół fi 1200.
 2. Modyfikacja wkładek dyfuzorowych
 3. Nowe uszczelnienia typu abradable
 4. Optymalizacja kanału przepływowego
 5. Nowy układ anty-pompażowy
2013

WYKONANIE NOWEGO ROTORA POWIETRZNEJ SPRĘŻARKI OSIOWEJ

LOKALIZACJA: Włocławek, Polska
DATA: 2013
GŁÓWNE ZAŁOŻENIA:

 1. Wydłużenie okresu eksploatacji maszyny

ZAKRES PRAC:

1. Wykonanie nowego wału z integralnymi tarczami
2. Wykonanie nowych wrębów łopatkowych typu T-groove
3. Wykonanie nowych łopatek dla wszystkich 9-ciu stopni
4. Wykonanie nowego koła wirnikowego za ostatnim stopniem – metoda spawania
5. Obróbka wykańczająca
6. Wyważanie wysokoobrotowe