POIG.01.04.00-14-135/11

Okres realizacji projektu: kwiecień 2012 – wrzesień 2015
Całkowita wartość projektu wyniosła 4.804.130,03
Udział Unii Europejskiej: 2.906.750,00

 

Realizacja projektu polegała na opracowaniu projektu bardzo zaawansowanych pod względem materiałowym i rozwiązań konstrukcyjnych hamulcowych układów, badania konstrukcji, jej optymalizację oraz opracowanie technologii, która będzie możliwa do wdrożenia produkcji seryjnej na rynek. Zakres projektu ma na celu opracowanie nowej koncepcji całego układu z dużym naciskiem na zaciski hamulcowe, ich nowatorską konstrukcję i układ ich zabudowy.
Cechą innowacyjną nowo opracowanych układów był odpowiedni dobór materiałów oraz technologii pozwalających zmniejszyć wagę oraz zwiększyć sztywność układów. W efekcie zwiększono efektywność/skuteczność działania układów oraz poprawiono bezpieczeństwo czynne w ruchu pojazdów. Powyższe założenia osiągnięto poprzez przeprowadzenie prac badawczych mających na celu wybór najlepszych materiałów oraz ich technologii łączenia, badanie wpływu konstrukcji na zwiększenie sztywności i zmniejszenie deformacji pod wpływem ciepła oraz działających sił w układzie. Na podstawie przeprowadzonych badań dobrano materiały oraz technologie do wykonania prototypów układów hamulcowych, które poddano szeregowi prób i testów w celu optymalizacji ich konstrukcji. Ostatecznym etapem prac badawczo-rozwojowych jest opracowany prototyp konstrukcji, który w efekcie prac wdrożeniowych pozwoli na uruchomienie produkcji seryjnej układów hamulcowych.