Usługi inżynierskie

Usługi inżynierskie

Oferujemy szeroką gamę specjalistycznych usług inżynierskich – obliczenia wytrzymałościowe, dynamiczne i aerodynamiczne maszyn przepływowych i ich komponentów. Inżynieria odwrotna oraz precyzyjne pomiary komponentów z zastosowaniem najnowocześniejszych maszyn pomiarowych.

INŻYNIERIA ODWROTNA

 • odtwarzanie detalu oraz jego dokumentacji na bazie gotowego elementu dostarczonego przez klienta.
 • nowoczesne precyzyjne systemy pomiarowe (dokładności – 0.01 do 0.0019 mm)
 • aparat pomiarowy TRITOP,
 • skaner optyczny ATOS
 • współrzędnościowa maszyna pomiarowa Mitutoyo CRYSTA – APEX C

POMIARY OPTYCZNE I DOTYKOWE

 • precyzyjne pomiary elementów za pomocą najnowocześniejszych technik odległościowo-kątowych oraz skanów optycznych i dotykowych.
 • pomiar dowolnego elementu o zróżnicowanej geometrii i gabarytach.
 • możliwość wykonania pomiaru detalu bezpośrednio u klienta.
 • dowolna forma wyników pomiaru: pojedynczy wymiar, zbiór wymiarów, postać cyfrowa ( STP, TXT, DWG, DXF ), kompletny model CAD (IGES, Creo)

MODELOWANIE I SPORZĄDZANIE DOKUMENTACJI

 • projektowanie, modelowanie 3D i sporządzanie dokumentacji projektowej elementu.
 • programy inżynierskie: AutoCAD oraz Creo rozszerzony o pakiet Analiza Elementów Skończonych (FEM).
 • forma uaktualnienia dokumentacji elementu bądź przeniesienia jej do formatu cyfrowego.

OBLICZENIA WYTRZYMAŁOŚCIOWE

 • obliczenia wytrzymałościowe i dynamiczne modeli części z wykorzystaniem Metody Elementów Skończonych (FEM).
 • Obliczenia w oparciu o moduł FEM programu Creo (Mechanica),
 • analiza wyników zapewnia ważne wytyczne co do dalszych czynności projektowych

OBLICZENIA DYNAMICZNE

 • Obliczenia dynamiczne łopatek, kół wirnikowych oraz kompletnych rotorów maszyn przepływowych.
 • Wyznaczanie częstości krytycznych drgań elementu i dopuszczalnego regionu prędkości roboczej elementu.
 • Wyznaczenie charakterystyki dynamicznej na etapie projektowym, ukazuje rejony pracy dynamicznie niestabilnej i zapewnia ewentualne wskazówki dla projektanta co do niezbędnyxh zmian geometrii projektu, zmian materiałowych, ilościowych ( w przypadku łopatek) bądź separacji osiowej elementów.
 • Współpraca z Instytutem Maszyn Przepływowych Politechniki Łódzkiej.

OBLICZENIA PRZEPŁYWOWE

 • obliczenia przepływowe elementów takich jak łopatki kierownicze i wirujące oraz dysze wlotowe turbin.
 • przeprojektowywanie kanału przepływowego w celu zwiększenia wydajności.
 • projektowanie kanałów nowych instalacji
 • zaplecze do modelowania przepływu 2D (Axial) oraz 3D (AxCent) firmy Concept NREC.

TESTY MASZYN

 • nadzór rozruchowy maszyn energetycznych takich jak turbiny, sprężarki
 • testy dynamiczne
 • testy wydajnościowe, przepływowe