POIR.03.02.02-00-1597/18

Okres realizacji projektu: grudzień 2018 r. – grudzień 2021 r.
Całkowita wartość projektu wyniosła 17 992 457,00 PLN
Udział Unii Europejskiej: 6.000.000,00 zł

 

Podstawowym celem projektu jest wdrożenie usługi kompleksowej diagnostyki wraz z optymalizacją stanu dynamicznego dla dużych rotorów przemysłowych maszyn przepływowych na podstawie opracowanej w przedsiębiorstwie Neo-Tec Sp. z o.o. technologii. Nową usługą, którą firma zamierza wprowadzić na rynek, będą innowacyjne metody badań diagnostycznych i testowania rotorów maszyn krytycznych bez konieczności ich demontażu. Badania te przeprowadzane będą przy obrotach nominalnych rotora, przy czym w ich trakcie zostanie również wykonana optymalizacja stanu dynamicznego zespołu wirującego maszyny celem zmniejszenia poziomu drgań i związanej z tym dyssypacji energii oraz poprawy bezpieczeństwa eksploatacyjnego w trakcie normalnego funkcjonowania. Nowa technologia będzie przeznaczona dla dużych maszyn krytycznych (turbin, sprężarek przepływowych i pomp) pracujących w branży chemicznej, rafineryjnej, petrochemicznej i spożywczej. Technologia została opracowana przez Dział Inżynierski Neo-Tec Sp. z o.o. Wdrożenie technologii przyczyni się do wzrostu konkurencyjności przedsiębiorstwa oraz zbudowania trwałej przewagi konkurencyjnej.