Modernizacja maszyn

Modernizacja maszyn

Oferujemy kompleksową modernizację maszyn przepływowych, takich jak turbiny parowe, pompy oraz sprężarki celem utrzymania pierwotnych parametrów pracy maszyny. Proponujemy również kompleksową przebudowę istniejącej maszyny i usprawnienia jej parametrów pracy (revamp, retrofit), w przypadku zaistnienia potrzeby zintensyfikowania procesu produkcji. Ponadto oferujemy specjalistyczne konsultacje techniczne z ww. zakresu. W ramach czynności modernizacyjnych proponujemy wykonawstwo komponentów według pierwotnego wzorca lub nowego projektu.

Sprężarki

Oferujemy wykonawstwo poszczególnych komponentów części przepływowych sprężarek osiowych i promieniowych według oryginalnej dokumentacji klienta lub w wersji zmodernizowanej w celu ulepszenia parametrów pracy (revamp, rerate). Zwiększenie sprawności, wydajności (zwiększenie strumienia masy czynnika), zoptymalizowanie temperatury łożysk, charakterystyki dynamicznej sprężarki (drgania względne i bezwzględne) oraz zmiana położenia granicy pompażu pozwala na zwiększenie produkcji przy jednoczesnym utrzymaniu lub zmniejszeniu kosztów utrzymania. Klientom oferujemy kompleksową obsługę modernizacji począwszy od projektu i dokumentacji poprzez szereg testów wytrzymałościowych, takich jak wyważanie wysokoobrotowe czy obliczenia CAD/CAM po nadzór montażu końcowego.

TURBINY

Oferujemy wykonawstwo poszczególnych komponentów części przepływowych turbin parowych według oryginalnej dokumentacji klienta lub zmodernizowanej, w celu ulepszenia parametrów pracy (revamp, rerate). Dzięki zwiększeniu sprawności, zoptymalizowaniu temperatury lub montażu nowoczesnych łożysk klockowych, poprawie charakterystyki dynamicznej maszyny (drgania względne i bezwzględne) nasi klienci mogą liczyć na zwiększenie produkcji przy jednoczesnym utrzymaniu lub zmniejszeniu kosztów utrzymania. Oferujemy kompleksową obsługę modernizacji począwszy od projektu i dokumentacji poprzez szereg testów wytrzymałościowych, takich jak wyważanie wysokoobrotowe czy obliczenia CAD/CAM po nadzór montażu końcowego.